درآمدی بر دادرسی اساسی تطبیقی ایران و کرواسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق عمومی دانشگاه بوعلی همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا ، همدان ، ایران

10.22091/cpl.2024.10473.1019

چکیده

قانون اساسی، عالی ترین سند حقوقی در نظام‌های سیاسی جهان می باشد. با توجه به اهمیت گسترده‌ی کارکرد‌های قانون اساسی در هر نظام سیاسی، نقش نگهبان یا دادرس اساسی اهمیت ویژه‌ای می‌‌یابد. نهاد مذکور در مقام صیانت از برتری قانون اساسی ظاهر می‌شود و در انجام امور و کارکرد‌های دیگری نظیر نظارت بر انتخابات و حل‌و‌فصل اختلافات میان ارگان‌های حکومتی ایفای نقش می‌نماید. در این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی جمهوری اسلامی ایران و دادگاه قانون اساسی جمهوری کرواسی به عنوان نهاد دادرس اساسی کرواسی هستیم. این مقاله با رویکرد توصیفی_تحلیلی انجام شده است. سؤال اصلی مقاله پیش‌رو این است که وجوه افتراق و اشتراک دادرسی اساسی در ایران و کرواسی چه مواردی است؟ فرضیه‌ی مورد نظر این است که دادگاه قانون اساسی کرواسی از صلاحیت های به مراتب فراوان‌تر، منسجم‌تر و مطلوب‌تری نسبت به شورای نگهبان در ایران دارا است و اهم تفاوت‌های آن‌ها، وجود مرجعیت مفاد مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در امر دادرسی اساسی در جمهوری کرواسی و لزوم تأیید اتهام مقام ریاست جمهوری در صورت ارتکاب جرم در آن کشور می‌باشد، که نظیر آنها در ایران برای نهاد شورای نگهبان پیش‌بینی نشده است. در این مقاله، ضمن تبیین ساختار حکومت جمهوری کرواسی و معرفی کارکرد‌های نهاد دادرس اساسی در آن کشور، تفاوت‌ها و شباهت‌ها، میان دادگاه قانون اساسی در کرواسی و شورای نگهبان در ایران به عنوان یافته‌های پژوهش،بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to the basic comparative proceedings of Iran and Croatia

نویسندگان [English]

  • unes fathi 1
  • Armin Asghari 2
1 Department of Law, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The constitution is the most superlative lcou

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • judicial review؛legal document, ؛constitutional guardian؛jurisdictions expression؛freedom assurance"