راهنمای نویسندگان

وظایف نویسندگان

 

1- ارائه مقالات علمی و استاندارد

 

نویسندگان مقالات به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد نشریات آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود

 

  
2- ارائه داده های خام در صورت نیاز

 

  از نویسنده  خواسته شود در صورت نیاز داده های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه  و معرفی نماید. دسترسی عمومی به این اطلاعات ( سازگار با بیانیه ALPSP –STM) به بهبود کار مقالات کمک می نماید

 

  
3- اصالت مقاله ارائه شده

 

مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود

 

  
4- عدم انتشارهمزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده

 

  ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است

 

  
5- ذکر ارجاع‌دهی مناسب

 

ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتاب ها، نشریات و پایگاه های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در کتابنامه است

 

  
ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط

 

فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند

فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:

1. فایل اصلی مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)

2. فایل تعهد نامه  و عدم تعارض

(ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال  فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است).

 

  
اطلاع‌رسانی در خصوص وجود خطرات احتمالی برای انسان ها یا سایر موجودات زنده

 

هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق هر نویسنده، متوجه انسان ها و یا سایر موجود می شود، می بایست به وضوح در مقاله ذکر شده باشد.

 


ذکر پشتیبان‌های مالی

 

نویسندگان می بایست کلیه پشتیبان ها مالی مقاله خود را نیز معرفی نمایند  

 

  
  اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات

 

نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد

 

دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات

 

 1. متن مقالات ارسالی به زبان فارسی باشد.
 2. مقالات ارسالی در نشریه ای دیگر به چاپ نرسیده یا برای چاپ فرستاده نشده باشد.
 3. مقالات فرستاده شده تحقیقی و مستند و براساس معیارهای پژوهشی باشند.
 4. حجم مقالات ار 25 صفحه فراتر نرود.(حداقل تعداد کلمات مقاله 6000 و حداکثر آن 7500 کلمه باشد)
 5. مقالات بر روی یک طرف کاغذA4 با فاصله کافی میان سطور و خوانا، با برنامه WORD  و خط و فونت Bzar13 تایپ شود و از طریق سامانه فصلنامه ارسال گردد.
 6. ذکر مشخصات کامل نویسنده به همراه نشانی کامل، شماره تلفن تماس و درجه علمی وی در سامانه ضروری است.لازم به ذکر است نام و مشخصات نویسنده یا نویسندگان در فایل اصلی مقاله نباید ذکر گردد.
 7. در صورتی که نویسنده دارای مدرک پایین تر از استادیاری باشد، انضمام اسم یک نفر با درجه استادیاری یا بالاتر  ضروری است.
 8. مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد: چکیده، کلید واژه ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه، فهرست منابع.
 9. درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.
 10. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز قید گردد.
 11. در این فصلنامه، مقالاتی انتشار می یابند که به صورت تطبیقی در حوزه حقوق عمومی نگاشته شده باشد.
 12. فصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات  را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
 13. مقالات رسیده توسط سردبیر، بررسی و پس از تایید برای چاپ آماده می گردد.
 14. مقالات چاپ شده صرفا بیانگر دیدگاه نویسندگان و صحت نوشتارهای علمی نیز با آن هاست.

 

شیوه نامه

پژوهشگران و نویسندگان محترم مناسب است به منظور سهولت ارزیابی، آماده سازی و چاپ مقالات در شماره های آینده، نکات ذیل را رعایت کنند:

در تدوین مقالات لازم است این ترتیب رعایت شود:

الف. عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقیق، به صورت کوتاه و رسا درج گردد؛

ب. مشخصات نویسنده: ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به همراه رتبه علمی و سازمان وابسته؛

ج. چکیده: قریب 100- 250 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی به گونه ای که نمایانگر شرح مختصر و جامعی از محتویات نوشتار شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت پژوهش و نکته های مهم نتیجه بحث باشد؛

د. کلید واژه ها: حداکثر تا 6 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می کنند و کار جست و جوی الکترونیکی را آسان می سازند؛

ه. مقدمه: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آن ها با موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛

و. بدنه اصلی مقاله

1. بدنه مقاله که متن اصلی است، پاراگراف بندی شده باشد، به گونه ای که هر پاراگراف(بند) حاوی یک موضوع مشخص باشد.

2. هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار گیرند.

3. هر دسته از عناوین، ذیل عنوان کلی تر قرار گیرند به نوعی که مجموعه مقاله از یک شاکله منسجم برخوردار باشد و تقدیم و تاخیر مطلب در آن رعایت گردد.

4. در مواردی که مطلبی عینا از منبعی نقل می شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه (" ") قرار داده شود. نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.

5. هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود.

6. به جای ذکر مراجع در پاورقی یا پایان هر مقاله، در پایان هر نقل مستقیم یا غیر مستقیم به صورت درون متنی، مرجع مورد نظر بدین صورت ذکر می شود:(نام خانوادگی مولف، سال انتشار، شماره جلد و صفحه) در صورتی که نام خانوادگی مولف، مشترک است، باید اسم وی هم مورد اشاره قرار گیرد. در صورتی که از شخص مورد نظر در یک سال، دو اثر یا بیشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد از سال انتشار میان دو اثر تفکیک صورت می گیرد. 

اگر ازیک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدین شکل صورت می گیرد:

(نام خانوادگی، سال انتشار اثر اول، شماره صفحه و سال انتشار اثر دوم، شماره صفحه)

در صورتی که به دو اثر مختلف با مولفان متفاوت ارجاع داده شود، به این صورت اشاره می گردد:

(نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه / نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه)

اگر مولفان یک اثر بیش ازسه نفر باشند، فقط نام خانوادگی یک نفر آورده می شود و با ذکر واژگان «دیگران» به سایر مولفان اشاره می گردد.

ز. نتیجه: حدود100-200 کلمه، حاوی جمع بندی و خلاصه مهم ترین مسائلی که نویسنده آن ها را در مقاله اش به طور مستند شرح و بسط داده است.

ح. فهرست منابع: کتب و مقالاتی که نویسنده در مقاله اش به آن ها استناد نموده و یا از آن ها نقل مطلب کرده است.

 

روش تنظیم منابع

فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه ای جداگانه (ابتدا فارسی و عربی و سپس لاتین ) براساس حروف الفیا( نام خانوادگی) بدون تفکیک بین کتاب و مقاله و...، به شکل زیر تنظیم گردد.

کتاب: نام خانوادگی، نام؛ سال انتشار، عنوان کتاب؛ نام مترجم/ مصحح؛ نوبت چاپ، محل نشر: ناشر .

مقاله: نام خانوادگی، نام؛سال انتشار، «عنوان مقاله»، نام مجله، شماره مجله .

پایان نامه: نام خانوادگی، نام؛سال دفاع، «عنوان پایان نامه»؛ یایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری، نام استاد راهنما، رشته، دانشکده، دانشگاه.

منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام؛«نام مقاله»، آدرس اینترنتی.

منابع نامشخص: در صورت تألیف توسط مرکز یا موسسه، نام آن ذکر می شود ودر صورت عدم تالیف توسط نویسنده یا موسسه، با نام اثر آغاز می شود.

عدم تعیین برخی مشخصات: از الفاظ «بیجا» ( بدون محل نشر)، «بی نا»( بدون ناشر،«بی تا»( بدون تاریخ) استفاده شود. 

 

تعهدنامه

نشریه حقوق عمومی تطبیقی 

 گواهی اصالت مقاله

  اینجانب ………………… نویسنده مسئول مقاله (ذکر عنوان دقیق و کامل مقاله ارسالی) بدین‌وسیله گواهی می‌کنم که:

 1. این مقاله قبلاً در هیچ نشریه‌ای اعم از داخلی یا خارجی منتشر نشده است.
 2. این مقاله صرفاً برای بررسی و انتشار به نشریه حقوق عمومی تطبیقی ارسال شده و تا پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی از سوی این نشریه، به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.
 3. این مقاله حاصل کار اینجانب و (ذکر نام سایر نویسندگان به ترتیب قرارگیری نام و مشخصات خود در مقاله) بوده و در بخش‌هایی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران یا پژوهش‌های قبلی خود/خودمان استفاده کرده‌ام/کرده‌ایم مطابق ضوابط و رویه معمول، نام منابع استفاده ‌شده و سایر مشخصات درج شده است.
 4. سایر نویسندگان مقاله از ترتیب قرارگیری نام و مشخصات خود در مقاله آگاهی و رضایت کامل دارند.
 5. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف ادعاهای فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و نشریه مجاز است با اینجانب مطابق با آیین‌نامه تخلفات پژوهشی رفتار کند و در این صورت هیچ‌گونه ادعایی نخواهم داشت.

تاریخ و امضای نویسنده(ها)

 

 

 

 

 

فرم تعارض منافع

فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده ‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏ دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

 

آدرس الکترونیکی:

نام نویسنده مسئول:

تلفن:

وابستگی سازمانی:

عنوان مقاله:

آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ها، طراحی مطالعه، آماده‏سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟

بلی 

خیر 

 

آیا نویسندگان هرگونه اختراعی که در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر را در حال انجام دارند؟

 

بلی 

خیر 

 

آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟

بلی 

خیر 

 

آیا جنبه ‏ای از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به اعلام و تایید اخلاق نشر باشد؟

بلی 

خیر 

 

نام نویسنده مسئول:                                                            تاریخ:                                                     امضا