مطالعه تطبیقی حق بر آموزش کودکان از منظر کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم

2 استادیار دانشکده حقوق گروه حقوق عمومی دانشگاه قم

10.22091/cpl.2024.10391.1012

چکیده

حق آموزش یکی از حقوق اساسی و بنیادین می باشد که در زمره حقوق بنیادین بشر محسوب می شود.این حق در سطح جهانی، ذیل کنوانسیون ها، میثاق های جهانی ،اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی کشور ها من جمله ،کشور ایران مورد تاکید قرار گرفته است .همت جامعه جهانی در راستای حمایت از کودکان منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372به آن پیوست ؛کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک کنوانسیون جهانی، معیار هایی برای حق آموزش و الزاماتی برای کشورهای عضو کنوانسیون مقرر نموده است از جمله آنها : عدم تبعیض، تحصیل رایگان ،تحصیل اجباری و به کارگیری آموزش هایی جهت زندگی است، این اصول در حقوق ایران از جمله اصل 30 قانون اساسی ایران نیز تبلور یافته است؛قانون اساسی که بنیادی‌ترین و اصلی‌ترین قانون کشور است بر حق تحصیل و آموزش رایگان برای تمام کوکان تاکید می‌کند.با توجه به این موضوع این سوال مهم مطرح می شود که آیا حمایت های صورت گرفته از حق اموزش کودکان در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی ایران تضمین کننده نیاز های آنان می باشد؟با توجه به ماده ۲۸ و ٢٩ کنوانسیون و اصل 30 قانون اساسی،آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری و رایگان و در دسترس همه باشد. در صورت عدم تقاضای برخورداری از حق آموزش و پرورش برای کودکان تنها راه برخورداری از این حق حفاظت و تضمین تمام حقوق ساخته شده در کنوانسیون حاضر است ؛که در این مقاله سعی داریم با رویکرد توصیفی - پژوهشی به مطالعه جزیل این موضوع بپردازیم .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparative study of the right to education of children from the perspective of the Convention on the Rights of the Child and Iran's constitutional rights

نویسندگان [English]

  • Milad Kashi Komijani 1
  • mahdi rajaei 2
1 Master's student of Public Law, University of Qom
2 Assistant Prof, Department of Public Law, Faculty of Law , University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

right to education ; fundamental human rights

کلیدواژه‌ها [English]

  • the right to education
  • fundamental human rights
  • The Universal Declaration of Human Rights
  • basic rights
  • Iran constitution
  • Convention on the Rights of the Child