دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه تطبیقی حق بر سلامت روان در نظام حقوقی ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

محمد جلالی؛ صدیقه الهیان


شماره‌های پیشین نشریه