کلیدواژه‌ها = انتخابات
مطالعه تطبیقی حقوق انتخاباتی بیگانگان در پرتو اسناد بین المللی و قوانین داخلی(با نگاهی به حقوق ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

زهرا عامری


دموکراسی در یک دوراهی: سوءاستفاده از نظام‌های انتخاباتی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 88-108

فردین مرادخانی؛ داود کاظمی