کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری عمومی
تأملی بر چیستی منفعت عمومی (مطالعه تطبیقی از منظر حقوق عمومی اقتصادی)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 61-87

ابراهیم عبدی‌پور‌فرد؛ مهراد مومن